Bohnenstange

Дылда

Russia, 2019

FilmDrama

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kämpfen zwei Frauen im zerstörten Leningrad um ihr Überleben.

Min.137

Start06/20/2019

IMDb: 7.1

Powered by JustWatch
  • Schauspieler:Viktoriya Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Konstantin Balakirev, Kseniya Kutepova, Olga Dragunova, Andrey Bykov, Igor Shirokov, Timofey Glazkov, Alyona Kuchkova, Veniamin Kac, Denis Kozinets, Alisa Oleynik, Dmitri Belkin, Lyudmila Motornaya, Anastasiya Khmelinina, Viktor Chuprov, Vladimir Verzhbitskiy

  • Regie:Kantemir Balagov

  • Kamera:Kseniya Sereda, Valery Petrov, Yevgeni Skvortsov

  • Autor:Aleksandr Terekhov, Kantemir Balagov

  • Musik:Evgueni Galperine, Rostislav Alimov, Stepan Sevastyanov, Stepan Sevastyanov

Für diesen Film gibt es leider keine Vorstellungen.