6:30 PM (OmU)
1:00 PM (Digital 3D) | 2:00 PM | 3:00 PM (Digital 3D) | 5:00 PM
1:00 PM (OV) | 4:00 PM (OV)
1:10 PM (3D Dolby Atmos) | 2:10 PM (Dolby Atmos) | 4:10 PM | 6:00 PM (Digital 3D)
1:10 PM (Digital 3D) | 4:20 PM
1:00 PM (Dolby Atmos / Laser Projektion 3D) | 2:00 PM | 3:00 PM (Digital 3D) | 5:15 PM (Digital 3D)
12:50 PM (OV) | 3:00 PM (OV) | 4:50 PM (OV)
12:00 PM (3D) | 12:15 PM | 1:15 PM | 2:00 PM (3D) | 2:30 PM | 4:00 PM (3D) | 4:45 PM
12:00 PM (3D) | 12:45 PM | 1:45 PM | 2:00 PM (3D) | 2:45 PM | 4:00 PM (3D) | 4:30 PM | 6:00 PM (3D)
12:00 PM | 2:15 PM (3D) | 4:30 PM (3D) | 5:30 PM | 6:30 PM (3D)
1:30 PM | 3:45 PM (Digital 3D) | 5:45 PM (Digital 3D)
12:00 PM (Digital 3D) | 1:00 PM | 4:45 PM (Digital 3D)
3:15 PM (OmU)
2:30 PM (OmeU)
6:30 PM
4:15 PM (OV) | 6:30 PM (OV)
1:50 PM (OmU) | 6:20 PM (OmU)
4:00 PM | 6:15 PM
4:00 PM (OmU) | 6:30 PM (OmU)
7:00 PM (OmdU)
4:30 PM | 6:00 PM
3:45 PM (OV) | 7:00 PM (OV)
2:00 PM | 4:00 PM | 6:20 PM
3:40 PM | 6:30 PM
5:00 PM | 6:45 PM
5:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM
4:30 PM | 6:30 PM
11:45 AM
2:30 PM (OmU)
5:30 PM
4:15 PM | 6:15 PM
12:45 PM (OmU) | 4:30 PM (OmU) | 6:15 PM (OmU)
12:30 PM (OV)
1:30 PM | 3:15 PM
1:15 PM (Digital 3D) | 2:15 PM | 4:00 PM | 5:45 PM (Digital 3D)
1:30 PM (OV) | 3:00 PM (OV) | 6:15 PM (OV)
1:00 PM (Digital 3D) | 2:00 PM | 3:30 PM (Digital 3D) | 5:45 PM (3D Dolby Atmos)
1:00 PM (Digital 3D) | 2:00 PM | 3:10 PM (Digital 3D) | 5:30 PM (Digital 3D)
1:15 PM (Dolby Atmos) | 2:15 PM (Digital 3D) | 3:15 PM (Dolby Atmos / Laser Projektion 3D) | 5:30 PM (Digital 3D)
12:45 PM (OV) | 6:45 PM (OV)
12:30 PM | 2:00 PM (3D) | 3:45 PM | 4:15 PM (3D) | 6:00 PM | 6:30 PM (3D)
12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM (3D) | 3:30 PM (3D) | 4:15 PM (3D) | 4:30 PM | 6:15 PM (3D)
12:30 PM | 2:00 PM (3D) | 3:00 PM | 4:30 PM (3D) | 6:00 PM (3D) | 8:15 PM
1:00 PM (Digital 3D) | 2:00 PM | 3:30 PM | 4:15 PM (Digital 3D) | 6:00 PM (Digital 3D)
12:00 PM | 2:00 PM (Digital 3D) | 4:30 PM (Digital 3D)
7:00 PM (OmU)
4:00 PM (OmU)
10:30 AM (OmdU)
7:00 PM
3:20 PM | 6:30 PM
3:45 PM | 6:30 PM
1:00 PM | 3:30 PM | 6:00 PM (4D) | 6:30 PM
1:45 PM | 3:45 PM | 6:30 PM | 8:30 PM
3:30 PM | 6:15 PM
2:15 PM (OmU)
4:00 PM (OmU) | 6:15 PM (OmU)
5:30 PM
6:30 PM (OV)
11:30 AM | 6:30 PM
1:45 PM (OmU) | 6:00 PM (OmU)
2:10 PM (OmU) | 6:15 PM (OmU)
12:15 PM | 6:15 PM
4:15 PM | 6:15 PM
2:15 PM (OV) | 4:30 PM (OV) | 6:45 PM (OV)
1:20 PM | 4:20 PM | 6:30 PM
4:10 PM | 6:30 PM
1:45 PM | 4:45 PM | 6:45 PM
4:45 PM (OV) | 7:00 PM (OV)
2:15 PM | 4:15 PM | 6:30 PM
12:15 PM | 2:15 PM | 4:15 PM | 6:15 PM
1:45 PM | 4:15 PM | 6:15 PM | 8:30 PM
1:15 PM | 3:45 PM (Laser Projektion) | 6:15 PM (Laser Projektion)
1:45 PM | 3:45 PM | 6:30 PM
4:00 PM
4:30 PM
3:40 PM | 6:20 PM
1:20 PM | 3:30 PM | 6:00 PM
4:15 PM | 6:15 PM
2:15 PM | 4:15 PM | 6:45 PM | 8:30 PM
3:30 PM | 5:30 PM
3:15 PM
4:20 PM (OmU)
6:30 PM (OmU)
11:00 AM (OmdU)
9:00 AM
4:15 PM (Schikaneder Sommernächte)
5:00 PM (OmU)
8:00 PM (OmU Schikaneder Sommernächte)
1:30 PM | 2:30 PM (OV) | 3:00 PM | 5:00 PM | 6:15 PM
2:00 PM (OV) | 3:15 PM (OV) | 4:15 PM (OV) | 5:30 PM (OV) | 6:30 PM (OV)
12:15 PM (OV) | 3:15 PM (OmU) | 6:15 PM (OV)
3:30 PM | 6:15 PM
3:00 PM (IMAX 2D) | 5:20 PM | 6:20 PM (IMAX 2D)
1:00 PM | 3:20 PM | 5:45 PM
1:15 PM | 3:15 PM | 4:15 PM | 5:45 PM (Laser Projektion)
1:15 PM (OV) | 4:00 PM (OV) | 6:30 PM (OV)
3:15 PM (OmU) | 6:30 PM (OmU)
3:15 PM | 6:00 PM
1:15 PM | 3:45 PM | 6:00 PM
12:30 PM | 3:30 PM | 6:00 PM | 8:15 PM
1:00 PM | 3:15 PM | 4:00 PM | 5:15 PM | 6:30 PM
12:30 PM | 2:30 PM | 3:45 PM | 5:45 PM
1:00 PM (OmU) | 2:45 PM (OmU) | 5:45 PM (OmU)
1:00 PM (Digital 3D) | 3:15 PM
1:30 PM (Digital 3D) | 3:20 PM (Digital 3D)
1:20 PM (Digital 3D) | 3:30 PM (Digital 3D)
1:15 PM (Digital 3D) | 3:00 PM
12:00 PM (3D) | 12:30 PM | 2:15 PM
12:00 PM | 12:30 PM (3D) | 1:30 PM | 2:30 PM (3D) | 3:30 PM
12:15 PM | 2:15 PM (3D) | 3:30 PM
1:30 PM (Laser Projektion 3D) | 3:15 PM
12:15 PM | 2:15 PM (Digital 3D)
12:00 PM (OmU)
2:00 PM
6:30 PM (Digital 3D)
2:30 PM | 7:30 PM
6:45 PM (Digital 3D)
12:15 PM (OmU)
3:45 PM | 6:45 PM
1:10 PM | 4:30 PM | 6:40 PM
3:40 PM | 6:10 PM
3:45 PM (Dolby Atmos) | 6:00 PM (Dolby Atmos)
2:45 PM | 4:45 PM | 6:45 PM
12:30 PM | 2:30 PM | 4:30 PM | 6:30 PM
2:00 PM | 4:15 PM | 6:30 PM | 9:00 PM
1:30 PM | 3:30 PM | 6:00 PM
12:15 PM
12:15 PM (OmU)
4:30 PM (OmdU)
7:45 PM (OmdU)
6:00 PM (OmdU)