Mutter

Muqin

CHN, 1949

FilmDrama

Min.100

Powered by JustWatch
  • Schauspieler:Qin Yi, Wei Shuping, Cheng Zhi, Yu Zhong-ying, Tong Baoling

  • Regie:Shi Hui

  • Kamera:Ge Weiqing

  • Autor:Shi Hui

  • Musik:Wang Yunjie

Für diesen Film gibt es leider keine Vorstellungen.