Forma

 Japan 2013
Drama 145 min.
film.at poster

Details

Umeno Nagisa, Matsuoka Emiko, Nozoe Seiji, Mitsuishi Ken, Nishihara Ryo, Hosoe Yuko, Komatsu Asami
Sakamoto Ayumi
Takahashi Masaru
Yamada Shinya
Nishihara Ryo
Free Stone Productions

Kritiken

Kinoprogramm

Es sind uns keine Vorstellungen bekannt.

Film bewerten

0

User Kritiken