Gogol - Der Nächste

Gogol. Blizhayshiy

SU, 2011

Drama

IMDb: 7.7

  • Schauspieler:Aleksey Bogdanovich, Oksana Borbat, Nikolay Burlyaev

  • Regie:Natalia Bondartschuk

  • Autor:Natalia Bondartschuk

Für diesen Film gibt es leider keine Vorstellungen.