Embalming

EM/Enbamingu

J, 1999

DramaHorrorMystery

Min.96

IMDb: 5.7

  • Schauspieler:Reiko Takashima, Yutaka Matsushige, Hitomi Miwa, Masatoshi Matsuo, Kojiro Hongo, Seijin Suzuki, Toshio Shiba

  • Autor:Shinji Aoyama, Izo Hashimoto

  • Musik:Isao Yamada, Shinji Aoyama

Für diesen Film gibt es leider keine Vorstellungen.